NAP Qualifiers

District #1 – Includes games through 06/14/2024

Names are listed alphabetically within Unit.
To search, use "Ctrl+F" [or "Cmd+F" (⌘+F) on a Mac] – the keyboard shortcut for the Find command.
This will create a search box in the top right corner of the screen, so you can find a player by last name.

District Unit Last Name First Name Member# NAP Flight Flight A Flight B Flight C
1 151 Angers Richard ****278 C Q Q Q
Babin Simon ****694 B Q Q
Beauchamp Carole ****332 C Q Q Q
Bedard Jean ****491 B Q Q
Belanger Frederic ****272 B Q Q
Binette Marie-Claude ****686 C Q Q Q
Bonenfant Renee ****704 B Q Q
Boucher Bernard ****630 B Q Q
Carpentier Dalal ****064 B Q Q
Champagne Yves ****329 B Q Q
Cumming Speirs Carol ****475 C Q Q Q
Demyttenaere Marc ****457 C Q Q Q
Denouvilliez Danielle ****689 C Q Q Q
Dionne Sylvain ****941 B Q Q
Dube Chantal ****171 A Q
Duceac Dimitri ****307 B Q Q
Emond Odilon ****806 C Q Q Q
Faille Charles ****044 B Q Q
Faille Frederick ****229 C Q Q Q
Fajardo-Solache Norma ****010 B Q Q
Fortier Denis ****837 C Q Q Q
Goulet Simon-Pierre ****161 B Q Q
Gurevitch Maureen ****441 B Q Q
Ivanov Ilya ****817 A Q
Kavanagh Elizabeth ****680 B Q Q
La Traverse Andre ****284 C Q Q Q
La Traverse Jean ****955 B Q Q
Laverdiere Danielle ****745 C Q Q Q
Lessard Benoit ****806 B Q Q
Lopez-Solache Irma ****029 B Q Q
Macdougall R James ****320 B Q Q
Marcus Bonnie ****146 B Q Q
Martineau Charles ****221 A Q
McTavish Margaret ****519 B Q Q
Michaud Lise ****672 A Q
Morelli Janis ****365 C Q Q Q
Noreau Sebastien ****833 B Q Q
Norman Carol ****114 B Q Q
Palmer Jane ****914 C Q Q Q
Patterson Joanne ****471 C Q Q Q
Pellerin Daniel ****054 B Q Q
Racicot Pierre ****703 B Q Q
Rajan Srivatsa ****278 C Q Q Q
Rioux Diane ****787 B Q Q
Riverin Louise ****718 B Q Q
Rodrigue Diane ****131 B Q Q
Rothfels Karen ****870 C Q Q Q
Roux Stephane ****942 C Q Q Q
Roy-Letourneau Denise ****273 B Q Q
Scruton Bob ****498 A Q
Stoica Ion ****302 C Q Q Q
Sundaresan Pankajam ****226 B Q Q
Tauben Estelle ****606 B Q Q
Theoret Johanne ****249 C Q Q Q
Thomas Nancy ****352 B Q Q
Tiwari Umanath ****259 B Q Q
Trahan Anik ****679 C Q Q Q
Vachon Fernand ****576 A Q
Ward Joyce ****644 B Q Q
Wijns Jo-Anne ****510 B Q Q
Wiser Daniela ****383 B Q Q
Yelin Lawrence ****541 C Q Q Q
Yelin Marsha ****632 C Q Q Q
Zagury Albert ****720 A Q
152 Fafard Bertha ****111 B Q Q
Ruel Jonathan ****601 B Q Q
192 Ahearn Joanne ****222 B Q Q
Allan Micheline ****333 C Q Q Q
Allan Paddy ****362 A Q
Allan Peter ****682 C Q Q Q
Anderson Keith ****886 B Q Q
Anderson Pauline ****894 B Q Q
Antosz Ed ****496 B Q Q
Arassus Josette ****342 B Q Q
Arnaud Trudy ****695 C Q Q Q
Baer Marvin ****654 A Q
Baran Dan ****131 B Q Q
Barber Tom ****449 B Q Q
Beatty Julia ****232 B Q Q
Beaulieu Gaetan ****476 B Q Q
Berlet Diane ****468 C Q Q Q
Bernard Gerry ****920 C Q Q Q
Blaauw Case ****086 A Q
Blanchard Katherine ****140 C Q Q Q
Blanchette Robert ****590 A Q
Blinn Alice ****921 A Q
Boily Jocelyne ****822 B Q Q
Bowman Brian ****090 B Q Q
Bowman Michael ****656 B Q Q
Brady Julia ****211 C Q Q Q
Brazeau Roland ****129 B Q Q
Brehm Dennis ****119 C Q Q Q
Briggs Patricia ****403 A Q
Brouillard Anne ****001 B Q Q
Brown Andrew ****921 B Q Q
Brown Jack ****799 A Q
Brown Ronald ****340 B Q Q
Burdette Marcia ****147 C Q Q Q
Burgoin John ****159 B Q Q
Burkett Alison ****915 B Q Q
Calvert Elaine ****860 B Q Q
Calvert Geoffrey ****348 B Q Q
Campbell Florence ****205 C Q Q Q
Campbell Janet ****076 C Q Q Q
Caswell Chris ****795 B Q Q
Cavanagh Eleanor ****713 A Q
Cervenko Martie ****749 B Q Q
Chase Garry ****622 B Q Q
Clark Peter ****893 A Q
Clarke Janet ****507 C Q Q Q
Clermont Lois ****797 C Q Q Q
Coles Greg ****565 B Q Q
Cook John ****103 C Q Q Q
Cook Sarah ****365 C Q Q Q
Cooper Jack ****506 B Q Q
Cotnam Claire ****438 C Q Q Q
Cotnam Robert ****556 C Q Q Q
Cotnam Sharon ****564 C Q Q Q
Cousineau Raymond ****549 B Q Q
Darling Judy ****232 A Q
Darling Richard ****240 A Q
Dauvergne John ****947 C Q Q Q
Davis Jane ****009 C Q Q Q
Deland Helene ****570 B Q Q
Demers Terry ****537 A Q
Dent Linda ****805 B Q Q
Derby Susan ****345 B Q Q
Desrosiers Francine ****898 C Q Q Q
Devonshire Jock ****818 B Q Q
Dew Helene ****039 C Q Q Q
Dinsdale-Tape Judith ****478 B Q Q
Doherty Peter ****723 B Q Q
Doner Jim ****138 C Q Q Q
Doner Rita ****540 C Q Q Q
Ducharme Louise ****581 A Q
Dudley Howard ****362 B Q Q
Duncan Donald ****052 B Q Q
Duncan Richard ****756 B Q Q
Dundas John ****739 C Q Q Q
Earl Jo-Anne ****745 C Q Q Q
Earle Beverly ****708 B Q Q
Eaton John ****408 B Q Q
Emond Nicole ****361 B Q Q
Ethier Brenda ****554 C Q Q Q
Etkin Maxine ****063 B Q Q
Eyre Doris ****489 B Q Q
Faguy Marc ****155 A Q
Fazil Ghulam ****824 B Q Q
Fazil Marilee ****934 B Q Q
Fergus Suzan ****389 C Q Q Q
Finucan John ****949 A Q
Fisher Andrea ****945 C Q Q Q
Fobert Michael ****214 B Q Q
Foley Shirley ****899 C Q Q Q
Fothergill Ann ****421 B Q Q
Fowkes Robert ****448 A Q
Fradette Jacques ****838 A Q
Freedman Harry ****235 A Q
Fullarton Shirley ****057 B Q Q
Gabor Sofia ****361 C Q Q Q
Gatenby Reg ****863 C Q Q Q
Gaudette Joan ****374 A Q
Gaugl Gerald ****474 B Q Q
Gerretsen Assunta ****351 A Q
Gerretsen John ****918 B Q Q
Gerritse Steven ****716 C Q Q Q
Gilbert Jacques ****694 B Q Q
Gowsell Valerie ****115 C Q Q Q
Graham John ****315 C Q Q Q
Graham Ross ****704 B Q Q
Grant Ruth ****220 C Q Q Q
Greenberg Alan ****081 C Q Q Q
Grondin Hubert ****587 B Q Q
Gryspeerdt Marlene ****435 C Q Q Q
Gunnarsson Gunnar ****503 A Q
Haaksman Riet ****729 B Q Q
Hall Roderick ****077 C Q Q Q
Ham Arthur ****773 C Q Q Q
Hanes William ****238 B Q Q
Harrington Anne-Marie ****771 B Q Q
Hartman Mindi ****629 C Q Q Q
Harvey Michael ****044 C Q Q Q
Harvey Phyllis-Ann ****371 C Q Q Q
Hassenklover Wolf ****686 C Q Q Q
Haydock Barbara ****102 C Q Q Q
Heide Ian ****408 C Q Q Q
Heide Larry ****645 B Q Q
Herfst Anne ****528 B Q Q
Hill Judith ****089 B Q Q
Hitschfeld Paul ****078 B Q Q
Holden Helene ****081 B Q Q
Holmes Peter ****414 B Q Q
Houle Francine ****022 C Q Q Q
Howe Brenda ****042 C Q Q Q
Howell Janet ****505 B Q Q
Huang Kevin ****229 C Q Q Q
Hughes William ****680 B Q Q
Hutchins Lisette ****202 B Q Q
Huus Randi ****198 B Q Q
Huynh Howard ****210 A Q
Ireland Constance ****036 C Q Q Q
Jackson Keith ****098 C Q Q Q
Jacques Romain ****877 A Q
Jeffrey Barbara ****386 C Q Q Q
Jelinic Mary ****508 C Q Q Q
Jenkins Lynn ****149 C Q Q Q
Johnston Margo ****822 B Q Q
Joly Suzanne ****002 B Q Q
Jones Marina ****965 C Q Q Q
Kane Christine ****240 C Q Q Q
Kersey Donald ****392 A Q
Khan Shaheen ****499 C Q Q Q
Kilger Pat ****525 B Q Q
Kilger Paul ****278 A Q
Kingsley Suzanne ****654 B Q Q
Knight George ****564 A Q
Koen Diane ****170 C Q Q Q
Kostyrka Jan ****739 B Q Q
Krysak Gene ****864 B Q Q
Labonte Lucie ****706 A Q
Lacroix Mark ****844 B Q Q
Laflamme Jean Pierre ****729 C Q Q Q
Laham Leona ****903 C Q Q Q
Lajoie Denise ****281 B Q Q
Lall Salma ****281 B Q Q
Lallemand Claudine ****526 C Q Q Q
Lalonde Raymond ****597 B Q Q
Lang Dave ****935 A Q
Langelier Robert ****047 C Q Q Q
Larche Therese ****444 C Q Q Q
Lavigne Jean-Luc ****607 C Q Q Q
Leach Marg ****379 C Q Q Q
Leggett Susan ****867 C Q Q Q
Lely Yvonne ****987 C Q Q Q
Leonard Yves ****224 B Q Q
Levesque Ghyslaine ****898 C Q Q Q
Li Marilyn ****760 B Q Q
Lindsay Marilyn ****259 A Q
List Christine ****627 C Q Q Q
Lovett Annette ****973 B Q Q
Lu Yongjun ****465 A Q
Macintosh Cheryl ****090 B Q Q
Maclaren Ciddy ****664 C Q Q Q
Maclean Donald ****470 B Q Q
Macneill Liz ****143 C Q Q Q
Macphee Brenda ****738 C Q Q Q
Macpherson Elizabeth ****046 C Q Q Q
Macra Lise ****082 B Q Q
Maisonneuve Mireille ****114 B Q Q
Maltais Jacques ****255 C Q Q Q
Mancini Adrian ****928 B Q Q
Mancini Helena ****936 C Q Q Q
Mason Richard ****939 C Q Q Q
Maurice Suzanne ****449 B Q Q
Mayfield Ann ****580 C Q Q Q
McConnachie Helen ****139 C Q Q Q
McConnachie Ian ****882 C Q Q Q
McCue Tim ****763 B Q Q
McDonald Kathy ****172 C Q Q Q
McGuire Elaine ****252 B Q Q
McIntyre Mary-Jean ****850 C Q Q Q
McIver Betty ****180 B Q Q
McKeever George ****956 C Q Q Q
McKellar Greg ****114 A Q
McLean Patricia ****213 C Q Q Q
McLellan Alan ****509 A Q
McManaman Monica ****537 B Q Q
McMurtry David ****734 C Q Q Q
McNally Laurie ****022 C Q Q Q
Measures John ****796 A Q
Menninga Rita ****037 B Q Q
Mitchell Nancy ****415 B Q Q
Mitz Lew ****847 B Q Q
Mitz Niki ****703 B Q Q
Moncur Gonny ****745 C Q Q Q
Monkhouse Bryan ****335 B Q Q
Moore Louise ****509 C Q Q Q
Mossop Peter ****769 C Q Q Q
Neeson Marian ****463 B Q Q
Noble Layne ****579 A Q
O Brien Phyllis ****775 C Q Q Q
O'Reilly Lila ****393 B Q Q
Orr Gloria ****797 B Q Q
Owen Annette ****133 B Q Q
Paddock Lila ****532 C Q Q Q
Palmer Joanne ****663 C Q Q Q
Parker Nicole ****181 B Q Q
Parsley Chris ****001 C Q Q Q
Perry Kathleen ****394 C Q Q Q
Phillips Shari ****928 C Q Q Q
Plante Julie ****351 B Q Q
Plattner Hellmut ****402 A Q
Poon Nancy ****063 C Q Q Q
Price Joy ****921 C Q Q Q
Prince Judy ****218 B Q Q
Privora Kveta ****323 B Q Q
Provencher Robert ****244 A Q
Purdy Judy ****748 C Q Q Q
Purdy Melody ****882 B Q Q
Rahm Anne ****392 C Q Q Q
Reid Mary ****115 C Q Q Q
Rennie Patricia ****567 C Q Q Q
Renzoni Joan ****743 A Q
Richard Hubert ****774 B Q Q
Ring Barry ****037 B Q Q
Roach Linda ****163 A Q
Robbio Jean-Marc ****715 B Q Q
Roberts Brian ****668 C Q Q Q
Robichaud Eloi ****824 B Q Q
Robillard Richard ****302 B Q Q
Robinson Bruce ****245 B Q Q
Robinson Elizabeth ****253 B Q Q
Roe Geraldine ****281 C Q Q Q
Rothenbury Raymand ****561 B Q Q
Rousseau Anne ****661 C Q Q Q
Rush Maureen ****735 C Q Q Q
Ryan Suzanne ****592 C Q Q Q
Schwartz Allan ****430 C Q Q Q
Scott W.E. Ross ****728 B Q Q
Scrivens Debbie ****635 C Q Q Q
Selig Linda ****383 C Q Q Q
Shankar Dhiru ****921 B Q Q
Shantz Robert ****772 B Q Q
Sharp William ****439 A Q
Sherlock Anne ****656 B Q Q
Shields Donna ****156 C Q Q Q
Shields Margot ****483 B Q Q
Siegrist J Mark ****618 A Q
Simm Irene ****883 A Q
Simon Mary ****219 B Q Q
Sirman Carol ****958 C Q Q Q
Sirois Langis ****968 A Q
Smith Valerie ****458 B Q Q
Speagle Judy ****625 B Q Q
Spratt C Patricia ****517 A Q
Spricenieks Lynn ****570 C Q Q Q
Spurmanis Jan ****143 B Q Q
Stavenow Susan ****046 C Q Q Q
Stewart Faith ****444 C Q Q Q
Sylvester Sally ****678 C Q Q Q
Szewczuk Frances ****346 B Q Q
Taylor Margaret ****086 B Q Q
Tench Barbara ****432 A Q
Tennant Bruce ****794 B Q Q
Thaleshvar Mahendra ****350 B Q Q
Tindall Linda ****192 B Q Q
Towner Ian ****238 B Q Q
Towner Sandra ****703 C Q Q Q
Tremblay Robert ****085 B Q Q
Troutman Robert ****014 B Q Q
Tully Trudy ****800 C Q Q Q
Vaillancourt Ronda ****508 C Q Q Q
Val Stella ****957 B Q Q
Veale Brian ****062 A Q
Vervoort Carl ****174 C Q Q Q
Viglasky Tom ****372 B Q Q
Waddell Charles ****917 A Q
Waddell Doris ****708 B Q Q
Walley Amanda ****504 A Q
Waltin-James Jerieta ****862 C Q Q Q
Welch Barbara ****144 B Q Q
Wells Gail ****578 B Q Q
Whitehead Marlo ****102 C Q Q Q
Wiens Norine ****821 C Q Q Q
Wilkinson Mary ****244 C Q Q Q
Willey Barbara ****384 B Q Q
Willis Dave ****408 A Q
Willis Marg ****600 B Q Q
Wolfe Patricia ****722 C Q Q Q
Worobey Carol ****561 C Q Q Q
Yon George ****785 C Q Q Q
Young Aline ****804 C Q Q Q
Younger-Lewis Douglas ****720 B Q Q
Zaluski Edward ****114 A Q
Zaluski John ****179 A Q
Zeller Bob ****873 A Q
Zicat Louise ****647 A Q
194 Adamson Linda ****095 C Q Q Q
Allison Marilyn ****844 C Q Q Q
Anderson John ****873 C Q Q Q
Appleby Diane ****102 C Q Q Q
Archibald Carla ****118 C Q Q Q
Ayer John ****116 A Q
Balcom Neil ****923 B Q Q
Balkam Eric ****249 A Q
Balkam Mary ****807 B Q Q
Ballard Carl ****333 C Q Q Q
Baltzer Muffy ****553 B Q Q
Barnett Alan ****943 B Q Q
Batman Bilgin ****734 A Q
Beattie Heather ****788 C Q Q Q
Benvie Janet ****214 C Q Q Q
Blakeney Marg ****458 B Q Q
Boudreau Barry ****726 C Q Q Q
Boudreau Ray ****399 B Q Q
Boyd-Read Bonnie ****038 C Q Q Q
Braedley Robert ****717 B Q Q
Briggs Ron ****609 C Q Q Q
Brisco Valerie ****532 B Q Q
Brown James ****837 B Q Q
Brown Michelle ****833 C Q Q Q
Brown Sharron ****363 B Q Q
Bryan Herbert ****712 C Q Q Q
Busby Bruce ****965 A Q
Caines Wayne ****377 C Q Q Q
Callaghan Gerry ****548 A Q
Callahan Richard ****255 C Q Q Q
Cavazzi Joy ****766 A Q
Chandra Rahul ****480 B Q Q
Chandra Shakti ****117 B Q Q
Chubbs Judith ****210 C Q Q Q
Chute David ****826 B Q Q
Cock Lorne ****682 B Q Q
Cock Shirley ****581 B Q Q
Colavecchia Robert ****514 B Q Q
Coleman Les ****857 C Q Q Q
Collins Alice ****533 B Q Q
Collins Brian ****233 A Q
Comerford Margaret ****298 C Q Q Q
Comerford Rick ****926 C Q Q Q
Cook Fran ****672 B Q Q
Cook Jonathan ****762 B Q Q
Cooke Jean ****683 B Q Q
Cooling Charlotte ****016 B Q Q
Corbett Craig ****964 B Q Q
Corkum Janet ****250 B Q Q
Cotterill Noah ****888 C Q Q Q
Crawford Neil ****665 B Q Q
Dale Thomas ****691 A Q
Davis Deirdre ****420 B Q Q
Dean Pamela ****241 B Q Q
Decker Ciarla ****074 C Q Q Q
Delong Brian ****600 A Q
DeLong Frances ****686 A Q
Dexter Marlene ****761 C Q Q Q
Dlutek Maria ****073 C Q Q Q
Donahoe Arthur ****051 B Q Q
Dorland Robert ****196 B Q Q
Dow John ****116 B Q Q
Edey Janice ****309 B Q Q
Elliott Myrna ****314 C Q Q Q
Ellis Bill ****792 C Q Q Q
Endendijk Andrew ****844 B Q Q
Escobar Eileen ****083 B Q Q
Ferguson Brian ****961 B Q Q
Feron Bud ****907 B Q Q
Ferris Gloria ****188 B Q Q
Filbee Jane ****102 B Q Q
Flemming Candace ****392 B Q Q
Follett Susan ****558 C Q Q Q
Fortune Charles ****019 B Q Q
French Jill ****635 C Q Q Q
Fuller Earle ****890 B Q Q
Garson Debbie ****046 B Q Q
Gauthier Andre J ****962 B Q Q
Giacomantonio Joyce B ****272 C Q Q Q
Giza Virginia ****443 A Q
Graham James ****049 B Q Q
Halliday Bill ****850 A Q
Hamilton Carol ****601 B Q Q
Hannaford Janet ****176 B Q Q
Hansen Brian ****557 A Q
Harnish Ronald ****238 C Q Q Q
Harrison Beverly ****790 B Q Q
Hazel Gail ****563 C Q Q Q
Henderson Maureen ****666 C Q Q Q
Hickman Pamela ****829 B Q Q
Hill-Ellis Susan ****814 C Q Q Q
Hogan Michael ****833 B Q Q
Hughes Anne ****739 B Q Q
Husain Gundi ****445 B Q Q
Hynes June ****476 C Q Q Q
Janes Heidi ****168 B Q Q
Johns Shirley ****170 B Q Q
Kayser Elliott ****541 B Q Q
Keefe David ****856 C Q Q Q
Kennedy Micheline ****250 C Q Q Q
Kenny Gwen ****774 B Q Q
Kleiber Gaynor ****467 C Q Q Q
Knickle Margie ****516 B Q Q
Knox L Del ****576 A Q
Koller Oscar ****943 A Q
Labrie Daniel ****365 B Q Q
Laffin Joan ****059 C Q Q Q
Lajeunesse Rita ****014 C Q Q Q
Lamoureux Victor ****686 B Q Q
Lanctot Guy ****652 C Q Q Q
Lash Richard ****653 A Q
Latta Gerald ****898 B Q Q
Leard Sheila ****912 B Q Q
Leeman Marylou ****081 C Q Q Q
Legacy Elizabeth ****150 A Q
Lenethen Patricia ****803 C Q Q Q
Leslie Rose ****064 C Q Q Q
Lilly Lois ****424 B Q Q
Livingstone Diane ****256 B Q Q
Locke Stephen ****057 C Q Q Q
Lundrigan Raye ****721 B Q Q
Lutz Donald ****865 B Q Q
Lynds Edison ****408 C Q Q Q
Mac Neil Angus ****385 C Q Q Q
Macdougall Scott ****357 B Q Q
Macgillivary Audrey ****474 B Q Q
Macgregor John Atlee ****063 A Q
MacGregor Robert Grant ****929 C Q Q Q
MacIsaac Kathryn ****159 B Q Q
MacKay Mary ****777 A Q
Mackenzie Jean ****101 B Q Q
Maclean Vicki ****383 C Q Q Q
Maclennan Bernard ****421 C Q Q Q
Macneil Shawn ****841 C Q Q Q
Maddalena Michael ****223 C Q Q Q
Madore Jeff ****754 C Q Q Q
Maher Paul ****223 C Q Q Q
Malazdrewicz Gerardo ****789 A Q
Malazdrewicz Trisha ****307 A Q
Margolian Tim ****401 B Q Q
Marshall Eric ****240 B Q Q
Marshall Judith ****232 B Q Q
Martin Mary ****724 B Q Q
Martin Mary Lou ****644 B Q Q
Martin Robert ****732 B Q Q
McClintock Valerie ****897 B Q Q
McIntyre Charles ****798 C Q Q Q
McKim Ann ****568 C Q Q Q
Merchant Maureen ****492 C Q Q Q
Mills Glenda ****304 A Q
Mitchell Anne ****757 B Q Q
Moore Bev ****603 B Q Q
Moore Mary ****299 C Q Q Q
Moran Colin ****722 B Q Q
Morse David ****292 A Q
Moss Glenys ****156 C Q Q Q
Myers Glenn ****643 C Q Q Q
Nickerson Richard ****660 B Q Q
Noel Melissa ****244 C Q Q Q
Nolan Kathryn ****677 C Q Q Q
Noonan Marguerite ****251 C Q Q Q
Nowlan Ann-Renee ****131 C Q Q Q
O Regan Timothy ****586 C Q Q Q
O'Brien Ron ****131 B Q Q
O'Neil Michael ****777 B Q Q
Oulton Margaret ****966 B Q Q
Outerbridge Stephen ****352 B Q Q
Outhit Bonita ****432 C Q Q Q
Paddock Pramila ****249 B Q Q
Parmenter Michael ****636 B Q Q
Patterson Carole Anne ****621 B Q Q
Payne Pat ****988 B Q Q
Perry Roy ****390 A Q
Piper David ****049 B Q Q
Poirier Daniel ****796 B Q Q
Popowich Harry ****586 C Q Q Q
Prowse Helen ****874 B Q Q
Qu Amy ****400 B Q Q
Rafferty John ****718 B Q Q
Rans Peter ****233 A Q
Rappard Scott ****628 A Q
Ritcey Janet ****918 C Q Q Q
Ritcey Michael ****843 C Q Q Q
Robinson Jan ****804 C Q Q Q
Robinson Willy ****098 C Q Q Q
Ross Michael ****003 B Q Q
Russell Linda ****130 B Q Q
Ryan Cecily ****531 B Q Q
Rybiak Richard ****777 C Q Q Q
Sanford Jessie ****522 A Q
Saunders Ginny ****205 B Q Q
Schoen Doris ****412 B Q Q
Shankel Hugh ****360 A Q
Shaw Marcia ****107 A Q
Shaw Terry ****091 A Q
Shortall Brian ****426 B Q Q
Shortall Claudia ****418 B Q Q
Smith Linda ****762 B Q Q
Smith Mary ****197 C Q Q Q
Sparkman Rick ****953 B Q Q
Spear Mark ****465 B Q Q
Spurway Phyllis ****524 C Q Q Q
Stacey Peter ****706 B Q Q
Stevens Deborah ****528 C Q Q Q
Stewart Adele ****295 B Q Q
Stone Clarence ****721 C Q Q Q
Stone Peggy ****295 C Q Q Q
Szabla Irene ****386 B Q Q
Szczesny Gosia ****939 C Q Q Q
Tanner Barbara ****696 C Q Q Q
Tanner Mike ****241 A Q
Thompson Carol ****204 A Q
Thompson Geraldine ****222 C Q Q Q
Tobin Janice ****419 C Q Q Q
Tomlinson Martin ****708 C Q Q Q
Totten Susan ****512 B Q Q
Tracey Kathy ****224 C Q Q Q
Trager Goldie ****004 B Q Q
Trager Morris ****630 B Q Q
Tuff Linda ****770 A Q
Tynes Stephen ****792 B Q Q
Vangestel Gail ****920 C Q Q Q
Vautour Inez ****385 B Q Q
Wadden Madonna ****023 B Q Q
Walker Bruce ****093 B Q Q
Walker Hazel ****028 C Q Q Q
Walker Jane ****069 B Q Q
Walsh Michelle ****586 C Q Q Q
Ward Brenda ****462 C Q Q Q
Waters Graham ****027 B Q Q
Wells Boyd ****370 A Q
Weniger Leo ****617 A Q
White Owen ****058 C Q Q Q
Whynott Cindy ****431 C Q Q Q
Wile Verlie ****504 C Q Q Q
Williams Robert ****285 B Q Q
Wilson-Thomas Valerie ****160 C Q Q Q
Wolfe David ****862 C Q Q Q
Woodrow Elizabeth ****457 C Q Q Q
Young Barbara ****801 C Q Q Q
Young Gordon ****322 B Q Q
199 Robert Victor ****242 B Q Q
230 Acton Jennifer ****737 C Q Q Q
Acton Wilson ****997 C Q Q Q
Anderson Roseline ****730 B Q Q
Ashe Frank ****923 C Q Q Q
Barbour Ann ****767 C Q Q Q
Belliveau Linda ****467 C Q Q Q
Bishop Lane ****285 B Q Q
Bishop Michael ****455 C Q Q Q
Bonner Nancy ****602 C Q Q Q
Bordage Sharon ****386 C Q Q Q
Boyd Rosemary ****914 C Q Q Q
Brown Patricia ****832 C Q Q Q
Bruneau Philippe ****625 C Q Q Q
Buckland Roger ****406 B Q Q
Burchill Marie ****373 B Q Q
Callard Allan ****849 C Q Q Q
Cassidy Mary Jane ****230 C Q Q Q
Chenier Helen ****013 C Q Q Q
Crowley Mary ****342 C Q Q Q
Dalton Marilyn ****045 B Q Q
Debow Andrea ****571 B Q Q
Dewolf Elizabeth ****671 B Q Q
Doherty Bette ****464 B Q Q
Dunn Lynne ****874 B Q Q
Duplisea Ronald ****870 A Q
Eager Lynne ****566 C Q Q Q
Fraser Darlene ****994 B Q Q
Fraser David ****525 B Q Q
Fraser Judy ****688 B Q Q
Goddard Sally ****991 C Q Q Q
Golding Mark ****701 B Q Q
Griffin Florence ****685 A Q
Hanson Bev ****246 B Q Q
Hanson Marge ****238 B Q Q
Hinchliff-Milne Jayne ****296 C Q Q Q
Hirtle Anne ****191 C Q Q Q
Hopper Valerie ****440 C Q Q Q
Hughes William ****270 C Q Q Q
Hynes Edward ****655 A Q
Irving William ****262 C Q Q Q
Jenkins Erroll ****059 C Q Q Q
Johnson Lorna ****320 A Q
Joly Huguette ****657 B Q Q
Keenan Sabina ****610 C Q Q Q
Kenny Richard ****377 B Q Q
Kerr Ken ****574 C Q Q Q
Kiely Pat ****101 B Q Q
Leggett Ann ****723 C Q Q Q
Leung Tsz Yu ****290 C Q Q Q
Macdonald Edna ****912 C Q Q Q
Mahoney Anne ****666 A Q
Malone Ray ****701 C Q Q Q
May Lloyd ****691 B Q Q
May Marlene ****721 B Q Q
McCabe Teresa ****751 C Q Q Q
McFadden Robert ****145 C Q Q Q
McGill Jan ****828 C Q Q Q
McLennan Carol ****497 C Q Q Q
Milne Reg ****780 C Q Q Q
Mitchell Allen ****098 B Q Q
Moore Blair ****698 C Q Q Q
Murphy Maureen ****955 C Q Q Q
Murphy Shawn ****213 C Q Q Q
Murray Robert ****776 B Q Q
Noonan Elaine ****682 C Q Q Q
O'Brien Clara Lee ****438 B Q Q
O'Brien Dennis ****509 B Q Q
O'Brien Norman ****673 A Q
Oliver Philip ****235 B Q Q
Parker Reid ****086 B Q Q
Pearn Ruth ****746 C Q Q Q
Peters Allan ****022 B Q Q
Posch L. Anne ****343 A Q
Purdy Janet ****431 C Q Q Q
Rawlines Greta ****685 A Q
Russell Greg ****319 C Q Q Q
Shankelbirch Irene ****457 B Q Q
Shankelbirch Wendell ****523 B Q Q
Shannon John ****491 C Q Q Q
Sharpe Lynda ****471 B Q Q
Sharpe William ****455 B Q Q
Sherwood Lois ****573 B Q Q
Shute Jonathan ****394 A Q
Simms Suzanne ****247 C Q Q Q
Springer William ****065 B Q Q
Steeves Burton ****357 B Q Q
Steeves Donna ****887 B Q Q
Steeves Frances ****176 C Q Q Q
Steeves Winifred ****330 B Q Q
Tanton Eunice ****193 B Q Q
Thompson Cathy ****387 B Q Q
Thompson George ****743 B Q Q
Tomlins Ann Marie ****034 C Q Q Q
Tomlins Rolf ****627 C Q Q Q
Trainor Jill ****175 C Q Q Q
Tupper Kevin ****931 C Q Q Q
Wall Margaret ****907 C Q Q Q
Webb Linda ****170 C Q Q Q
Wedge Cyndria ****752 B Q Q
Whelan Beth ****116 C Q Q Q
Whitty Alice ****966 B Q Q
Woodhead Barbara ****646 C Q Q Q

This page updated 06/16/2024
Back to top